گوش داخلی، ارگانهای حسی شنوایی و تعادل را شامل می شود. ساختار حلزونی شکل که اصطلاحا به آن کوشیلا (Cochlea) نیز گفته می شود، قسمت شنوایی گوش داخلی را تشکیل می دهد و ساختار های نیم دایره ای شکل، در ایجاد تعادل نقش ایفا می کنند.

کوشیلا، یک عضو استخوانی حلزونی شکل بوده که با دو نوع مایع Endolymph و Perilymph پر شده است. ارگان Corti، یک گیرنده حسی درون کوشیلا بوده که سلولهای مویی شکل را در خود جای داده است. سلولهای مویی شکل، گیرنده های عصبی جهت شنیدن هستند.

انرژی مکانیکی بوچود آمده توسط استخوانچه های گوش میانی، به غشای بیضی شکل (Oval Window) فشار آورده و باعث حرکت مایع درون کوشیلا می شود که به نوبه خود باعث تحریک سلولهای مویی می شود. هر فرکانسی باعث تحریک سلولهای مویی متفاوتی می شود. سیگنالهای تولید شده توسط سلولهای مویی، به پالس های الکتریکی تبدیل می شود که توسط عصب شنوایی به مغز ارسال می شود.

علاوه بر حلزون گوش، کانالهای نیم دایره ای شکلی درون گوش داخلی وجود دارد که Utricle و Saccule نام دارند که این ساختار پیچیده، وظیفه برقراری تعادل را بر عهده دارند و از همان مایعی که درون ساختار حلزونی شکل، قرار دارد، پر شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماستماس فوریمحصولاتنوبت دهی