تبريك!

شما اولين گام را در مسیر بهتر شنيدن برداشته ايد. سمعك جديد شما با داشتن ويژگي هاي پيشرفته ديجيتالي، باعث بهبود يكفيت سيگنال، درك گفتار و راحتي شنيداري مي شود. شرکت ماهان سمعک پيشرو در استفاده از جديدترين نوآوری ها، راهكارهاي مناسبي براي شنوايي بهتر عرضه كرده است.

 

حفظ ارتباطات افراد با یکدیگر یکی از مهم ترین هدف های این مجموعه است. ولی هدف نهايي ما فراهم آوردن بهترين تجربه شنوايي براي شما مي باشد.
این سمعک متناسب با افت شنوايي و شيوه زندگي شما مي باشد. شنوايي شناس شما با اعمال تغییراتي بر روي سمعك آن را متناسب با نيازهاي شما تنظيم ميكند.
این قسمت بعنوان دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی حاوي اطلاعاتي پيرامون مزايا و نحوه استفاده و نگهداری از سمعك شما مي باشد. لطفاً آن را با دقت مطالعه نموده و در صورت بروز هرگونه مشكل به شنوايي شناسان ما مراجعه نمائيد.

سمعك CIC در يك نگاه:

دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

1- دهانه میكروفن ورودي صدا

2.-دهانه رسيور خروجي صدا

3-محفظه باطري كنترل خاموش/ روشن

4-دستگيره خارج نمودن سمعک

5-ونت در صورت وجود

سمعك ITC در يك نگاه:

دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

1.1 دهانه میكروفن ورودي صدا

2.2 دهانه بلندگو خروجي صدا

3.3 محفظه باتري

4.4 ونت در صورت وجود

5.5 دكمه تغیير صدا كنترل خاموش/ روشن

اندازه باتري

باتري منبع تغذيه سمعك است. سايز باتري را مي توان از طريق رنگ بسته آن شناسايي كرد. باتري سمعك شما ممكن است يكي از دو اندازه زير باشد:
باتري10 بسته زرد رنگ

باتري312 بسته قهوه اي رنگ

نوع و اندازه باتري سمعك بايد به درستي انتخاب شود. باتري سمعك خود را حتماً از مراكز معتبر تهيه نموده و از استفاده از باتري هاي متفرقه
جداً خودداري نمائيد. بهتر است هنگام تعويض باتري پشت ميز بنشينيد تا احتمال افتادن سمعك و باتري كمتر شود.

جا گذاري باتري

1- انگشت خود را زير لبه درب باتري قرار داده و به آرامي رو به بالا باز كنيد.

2-باتري قديمي را از سمت باز درب خارج نمائيد.

3- برچسب رنگي باتري جديد را بلند كنيد مراقب باشید که تنها چند دقيقه قبل از استفاده برچسب آن را جدا کنید چرا که در صورت جدا كردن و عدم استفاده از باتري با گذشت زمان باتري خالي خواهد شد.

باتري جديد را به گونه اي قرار دهيد كه قطب + آن با علامت + حك شده روي درب باتري انطباق پيدا كند.
4- درب باتري را كاملاً ببنديد.

نكات مفيد دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

•درب باتري را زياد باز و بسته نكنيد.

•درب باتري را با فشار نبنديد، زيرا باعث آسيب جدي به سمعك مي شود.

•در صورتي كه درب باتري براحتي بسته نمي شود احتمالاً باتري را برعكس قرار داده ايد.

•باتري ها را دور از دسترس اطفال و حيوانات خانگي قرار دهيد.

•مراقب باشید كه باتري ها را سهواً به جاي قرص مصرف نكنيد.

•هرگز باتري را در دهان خود قرار ندهيد، زيرا خطر بلعیدن آن وجود دارد. براي افزايش طول عمر باتري زماني كه از سمعك استفاده نميكنيد حتماً باتري را خارج نمائيد.

پیام هشدار باتري

در صورتي كه سمعك قابليت اعلام هشدار ضعيف شدن باتري را داشته باشد شنوايي شناس مي تواند اين ويژگي را براي شما فعال كند. در اين حالت زماني كه ولتاژ باتري سمعك ضعيف شود از سمعك صداي 4 بوق شنيده مي شود. شما بايد باتري سمعك را هرچه سريع تر تعويض نمائيد. در غير اين صورت پس از 20 دقيقه صداي بوق ممتدي به مدت 2 ثانيه شنيده شده و سپس سمعك خاموش مي شود.

نكته: زمان دقيق بين صداي اول )ولتاژ ضعيف( و صداي دوم )خاموش شدن سمعك( تا حد زيادي به ميزان صداي موجود در محيط و نوع باتري بستگي دارد گذاشتن و برداشتن سمعك پيش از قرار دادن سمعك در گوش خود مطمئن شويد كه باتري را به درستي قرار داده و درب آن كاملاً بسته شده است. سپس طبق دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی :
1-خود سمعك و يا دستگيره آن را بين دو انگشت شست و اشاره خود نگه داريد )به صورتي كه میكيروفن به سمت بالا و انتهاي سمعك به سمت كانال گوش باشد.

2- نرمه گوش را با دست ديگر رو به پائين كشيده و همزمان سمعك را به آرامي تا حدي كه احساس راحتي نمائيد داخل كانال گوش قرار دهيد.

3-براي برداشتن آن، زائده سمعك را با انگشتان خود گرفته و به آرامي خارج كنيد.

نكات مفيد دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

•در ابتدا ممكن است پذیرای سمعك در گوش خود نباشيد ولي به مرور زمان و مشاوره با شنوايي شناس به سمعك خود عادت خواهيد كرد. با راهنمایی شنوايي شناس در رابطه با ميزان زمان استفاده از سمعك خود تصميم گيري
نمائيد.
•ممكن است گوش شما نسبت به هر جسم خارجي حساسيت داشته و دچار تحريك جزئي شود. در اين صورت به شنوايي شناس مراجعه نمائيد.در صورتي كه نسبت به سمعك خود آلرژي داشتيد با شنوايي شناس در ميان بگذارید.
مواد قالب ديگري نيز وجود دارند كه شايد نسبت به آنها حساسيت نداشته باشيد.
اگر دچار تورم شديد گوش، ترشح، جرم بيش از حد و ساير شرايط غير طبيعي شديد حتماً به شنوايي شناس خود مراجعه فرمائيد.

روشن كردن
باتري را داخل محفظه قرار داده و درب آن را كاملاً ببنديد.2

خاموش كردن

برای خاموش نمودن سمعك درب باتري را کمی باز كنيد تا حدي كه باتري با سطح داخلي محفظه اتصالي نداشته باشد. از ولوم سمعك ITC مي توان براي خاموش و روشن كردن سمعك استفاده كرد. برای خاموش نمودن سمعك ولوم كنترل را تا آخرين حد ممكن به سمت عقب بچرخانيد تا كليك را زير انگشت خود احساس كنيد. برای روشن نمودن سمعك ولوم كنترل را به سمت صورت بچرخانيد.3

برخي از سيستم ها به گونه اي برنامه ريزي شده اند كه سمعك با چند ثانيه تاخير روشن مي شود ) Power On Delay (. بنابراين هنگام قرار دادن سمعك در گوش صداي سوت شنيده نمي شود. هم چنين
ممكن است شما صدايي بشنويد كه بيانگر روشن شدن سمعك است.
شنوايي شناس اين ويژگي ها را براي سمعك شما فعال يا غير فعال
ميکند.

تغيير ولوم سمعك ITC

ولوم كنترل سمعك  داخل گوشی شما به منظور خاموش/روشن و همچنين افزايش /كاهش ميزان بلندي صدا استفاده مي شود. به منظور افزايش و كاهش بلندي صدا، ولوم كنترل را به سمت صورت و عقب بچرخانيد، ممكن است سمعك شما به گونه اي برنامه ريزي شده باشد كه در صورت رسيدن به حد متعادل بلندي صداي بوق شنيده شود.

استفاده از تلفن بر اساس راهنماییهای دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

در صورتي كه سمعك شما بيش از 1 حافظه داشته باشد قابليت سازگاري با تلفن را دارد و در نتيجه باعث بهبود مكالمات تلفني شما مي گردد. براي اين منظور گوشي تلفن يا موبايل خود را بدون آن كه خيلي به گوش نزدیک شود مقابل گوش قرار دهيد. در اين حالت برنامه اتوماتيك تلفن فعال مي شود و احتمالاً صداي پيام هشدار را خواهيد شنيد. اگر گوشي تلفن خيلي به سمعك نزديك شود صداي سوت مانندي از سمعك شنيده خواهد شد كه به آن فيدبك گفته مي شود. در چنين حالتی زاويه گوشي تلفن را اندكي تغيير داده و یا در فاصله 3- 2 سانتي متري گوش قرار دهيد.

اگر برنامه تلفن سمعك شما فعال نمي شود به شنوایی شناس مراجعه فرمائيد. او يك آهن رباي كوچك در اختيار شما قرار مي دهد كه با قرار دادن آن روي گوشي تلفن، سيستم پاسخ دهي تلفن سمعك شما به طور اتوماتیک فعال مي شود.

(Reminder )يادآور

برخي سمعك ها به گونه اي برنامه ريزي شده اند كه در تاريخ معين قرار ملاقات شما با شنوایی شناس را از طريق پيام هشدار به شما اطلاع مي دهد. شنوایی شناس مي تواند اين ويژگي را براي سمعك شما فعال كند. پيام هشدار مي تواند صداي بوق و يا گفتار Make an appointment( ( باشد. در صورت شنيده شدن اين پيام با شنوایی شناس خود تماس حاصل فرمائيد.Feedback )صدای سوت( فيدبك زماني رخ مي دهد كه اصوات تقويت يافته توسط سمعك از كانال گوش خارج شده و مجدداً به میکروفون سمعك باز گردد.

 

دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

برای خرید سمعک داخل گوشی با ما تماس بگیرید.

برخی سمعک ها با داشتن تكنولوژي ديجيتالي پيشرفته، فيدبك را به بهترين نحوه ممكن از بين مي برد. در صورتي كه پس از قرار گرفتن صحيح سمعك در گوش و تنظيم مناسب ولوم باز هم صداي فيدبك شنيده مي شود به شنوایی شناس مراجعه فرمائيد.

نگهداري از سمعك طبق دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

سمعك يك جسم بسيار ظريف است و نياز به مراقبت ويژه دارد. گرما، رطوبت و ورود مواد خارجي باعث آسيب به آن مي شود. در صورتي كه از سمعك اصفهان بخوبي نگهداري كنيد كارايي و طول عمر آن افزايش خواهد يافت.
سمعك را هر روز تميز کنید.

هيچ گاه سمعك داخل گوشی را با دستان آلوده لمس نكنيد.

بهتر است نظافت سمعك و تعويض باتري را پشت ميز انجام دهيد تا از افتادن آن جلوگيري شود.

براي خارج نمودن جرم اطراف درب باتري، دهانه میکروفون ورسيور، از برس مخصوص و يا پارچه نرم و خشك استفاده نمائيد.

هيچ گاه از آب، الكل و ساير محصولات شوينده استفاده ننمائيد.

دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

هيچ گاه قطعات سمعك را از هم جدا ننموده و يا داخل سمعك وسيله اضافي فرو نکنید.

اگر سمعك شما وكس گارد یا فیلتر دارد نحوه استفاده از آن را از شنوایی شناس بياموزيد.

هنگام استفاده از اسپري مو، اسپري رنگ و ساير اسپري هاي چسبنده سمعك را از گوش خود خارج نمائيد. زيرا اين مواد باعث مسدود شدن دهانه میكروفن و در نتيجه آسيب به سمعك مي شود.

سمعك خود را در جاي امن، خشك و دور از گرما و تابش مستقيم خورشيد قراردهيد.

زماني كه از سمعك استفاده نمیکنيد آن را خاموش نموده و درب باتري را باز نگه داريد.

سمعك را در جايي قرار دهيد كه بتوانيد براحتي پيدا كنيد.

سمعك را دور از دسترس اطفال و حيوانات خانگي قرار دهيد.

از ورود آب به سمعك يا مرطوب شدن آن جلوگيري نمائيد.

ممكن است قبل از دوش گرفتن فراموش كنيد كه سمعك را از گوشتان خارج نمائيد، لذا حتماً مراقب باشيد.

عادت كنيد هميشه پيش از شنا و دوش گرفتن گوش هاي خود را بررسي كنيد. همچنين قبل از شستن لباس هايتان، جيب هايتان را خوب بررسي نمائيد.

در صورتي كه سمعك شما خيس شد سريعاً باتري ها را خارج نموده، سمعك را روي يك حوله خشك و در جاي امن قرار دهيد، درب باتري را به مدت يك روز باز نگه داريد تا سمعك کاملاً خشك شود.

هيچ گاه سعي نكنيد براي خشك كردن سمعك از مايكروويو، اجاق گاز و يا سشوار استفاده نمائيد.

راهنماي رفع مشكلات با دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

خدمات و تعمير بر اساس دفترچه راهنمای سمعک داخل گوشی

اگر سمعك شما به هر دليلي بدرستي كار نميکند به هيچ عنوان خودتان اقدام به تعمير آن ننمائيد. اين كار نه تنها باعث از بين رفتن گارانتي و بيمه نامه، بلكه باعث آسيب جدي به سمعك مي گردد. چنانچه سمعك كار نميكند و يا داراي اشكال است با متخصصان ما تماس بگیرید شايد راه حل مناسب را بيابيد. در صورتي كه مشكل سمعك حل نشد، با شنوایی شناس خود تماس گرفته و يا به كلينيك وي مراجعه فرمائيد.

انواع تعمیر سمعک داخل گوشی را به متخصصین ما بسپارید.

آنچه شما بايد انجام دهيد

رضايت مندي و سازگاري شما با سمعك به ميزان استفاده شما از سمعك بستگي دارد. توانايي شما در استفاده از ورودی هاي جديد صوتي روز به روز بهتر مي شود و بنابراين قادر خواهید بود صداها را بهتر بشنويد و درك كنيد. با اين حال شما نبايد انتظار داشته باشيد كه بتوانيد همه صداها و گفتارها را با كمك سمعك خود بشنويد.

زماني كه شروع به استفاده از سمعك ميكنيد قادر به شنيدن صداهايي مي شويد كه مدتي آنها را نشنيده بوديد. حس ميکنيد سر و صداي محيط بسيار بلند است. در حالي كه اين سر و صدا هميشه وجود داشته است ولي شما به علت كم شنوايي تان متوجه اين سر و صداها نمي شديد.

به خاطر داشته باشيد مدت زماني طول ميكشد تا خود را با تغييرات ايجاد شده منطبق كنيد و در اين راه شما بايد صبر، حوصله و تمرين داشته باشيد. به اين ترتيب با مرور زمان شما به صداهاي جديد عادت كرده و از سمعك تان لذت خواهید برد. شنوايي تنها بخشي از سيستم افكار، ايده ها و احساسات شما است. علاوه بر اين لب خواني، حالات صورت و رفتارها به شما كمك ميكند تا آنچه را كه از طريق شنوايي ممكن است نشنويد با استفاده از اين علائم درك كنيد،

برخي از اين رفتارهاي جبراني براي درك كلام گوينده شامل موارد زير مي باشد:

به گوينده نزديك تر شويد.

عواملي كه باعث حواس پرتي و ايجاد سر و صدا مي شوند را كاهش دهيد. براي مثال شستن ظروف در حين مكالمه باعث كاهش درك، حتي براي افراد سالم مي شود.

در محيط هاي متفاوت، مناسب ترين و ساكت ترين مكان را براي گفتگو انتخاب كنيد.

خواسته هايتان را به افراد بگوييد، به ياد داشته باشيد بيشتر افراد شما را نمي شناسند و از کم شنوایی شما آگاهی ندارند. آنچه خانواده و دوستان شما بايد انجام دهند برخي افراد مشكل شنوايي را يك مسئله شخصي مي دانند و گمان ميكنند خودشان به تنهايي از پس مشكلات و عواقب آن بر مي آيند. دقت كنيد مكالمات و ارتباطات هميشه بين چند نفر انجام مي شود. حمايت دوستان و خانواده در روند بهتر شنيدن شما و درك محاورات بسيار اهميت دارد. از آن ها بخواهيد كه:

قبل از شروع صحبت توجه شما را جلب كنند.

بطور واضح و طبيعي صحبت كنند. گفتار سريع و بلند درك را مشكل تر ميكند.

براي بيان منظورشان به جاي تكرار كلمات از واژگان مترادف استفاده كنند. فهم كلمات مختلف و هم معني راحت تر است.

هنگام صحبت در اتاق هاي آرام به شما نگاه كنند و يا رو به رويتان بنشينند.

عواملي كه باعث حواس پرتي حين مكالمه مي شود را كاهش دهند مثل صداي راديو و تلويزيون.

با دهان پر صحبت نكنند و هنگام صحبت كردن دهانشان را نپوشانند.

برای آگاهی از قیمت سمعک داخل گوشی نامرئی و هزینه تعمیر سمعک داخل گوشی با ما همراه باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماستماس فوریمحصولاتنوبت دهی