تبريك!
شما اولين گام را در مسیر بهتر شنيدن برداشته ايد. سمعك جديد شما با داشتن ويژگي هاي پيشرفته ديجيتالي، باعث بهبود يكفيت سيگنال، درك گفتار و راحتي شنيداري مي شود. شرکت ماهان سمعک پيشرو در استفاده از جديدترين نوآوری ها، راهكارهاي مناسبي براي شنوايي بهتر عرضه كرده است.
حفظ ارتباطات افراد با یکدیگر یکی از مهم ترین هدف های این مجموعه است. ولی هدف نهايي ما فراهم آوردن بهترين تجربه شنوايي براي شما مي باشد.

این سمعک متناسب با افت شنوايي و شيوه زندگي شما مي باشد. شنوايي شناس شما با اعمال تغییراتي بر روي سمعك آن را متناسب با نيازهاي شما تنظيم ميكند.
این قسمت بعنوان دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی حاوي اطلاعاتي پيرامون مزايا و نحوه استفاده و مراقبت از سمعك شما مي باشد. لطفاً آن را با دقت مطالعه نموده و در صورت بروز هرگونه مشكل به شنوايي شناسان ما مراجعه نمائيد.

سمعك پشت گوشی یا BTE بر اساس دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

1- هوک

2- میکروفون جهت دار

3- دکمه ولوم

4- دکمه تغییر برنامه

5 – محفظه باتري (خاموش/ روشن)

6- محل اتصال ورودی مستقیم صوتی (DAI)

7 – قفل درب باتری(فقط برای سمعک پشت گوشی دارای باتری 13)

8 – نشان راست و چپ بودن سمعك (راست: قرمز و چپ: آبي)

9 – شناسايي سمعك از 2 طريق:

a- شماره سريال

b- مدل سمعك و نام شركت سازنده

انواع قالب سمعک های پشت گوشی بر اساس دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

1-قالب سفارشي استاندارد با هوك

2-قالب سفارشي با تيوب باريك

3- پروب با تيوب باريك

اندازه باتريباتری سمعک

باتري منبع تغذيه سمعك است. اندازه باتري را مي توان از طريق رنگ بسته آن شناسايي كرد. باتري سمعك در 4 سايز متفاوت موجود هستند:

باتري312 بسته قهوه اي رنگ

باتري 13 بسته نارنجي رنگ

باتري675 بسته آبي رنگ

باتري10 بسته زرد رنگ

نوع و اندازه باتري سمعك بايد به درستي انتخاب شود. باتري سمعك خود را حتماً از مراكز معتبر تهيه نموده و از استفاده از باتري هاي متفرقه جداً خودداري نمائيد. بهتر است هنگام تعويض باتري پشت ميز بنشينيد تا احتمال افتادن سمعك و باتري كمتر شود.

جا گذاري باتري طبق دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

1- انگشت خود را زير لبه درب باتري قرار داده و به آرامي رو به بالا باز كنيد.

2- باتري قديمي را از سمت باز درب خارج نمائيد.

3- برچسب رنگي باتري جديد را بلند كنيد (مراقب باشید که تنها چند دقيقه قبل از استفاده برچسب آن را جدا کنید چرا که در صورت جدا كردن

و عدم

استفاده از باتري با گذشت زمان باتري خالي خواهد شد.)

4- باتري جديد را به گونه اي قرار دهيد كه قطب + آن با علامت + حك شده روي درب باتري انطباق پيداكند.

5- درب باتري را كاملاً ببنديد.

نكات مفيد دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

درب باتري را زياد باز و بسته نكنيد.

مراقب باشید كه باتري ها را سهواً به جاي قرص مصرف نكنيد.

باتري ها را دور از دسترس اطفال و حيوانات خانگي قرار دهيد.

درب باتري را با فشار نبنديد، زيرا باعث آسيب جدي به سمعك مي شود.

هرگز باتري را در دهان خود قرار ندهيد، زيرا خطر بلعیدن آن وجود دارد.

در صورتي كه درب باتري براحتي بسته نمي شود احتمالاً باتري را برعكس قرار داده ايد.

براي افزايش طول عمر باتري زماني كه از سمعك استفاده نمی کنید حتماً باتري را خارج نمائيد.

پیام هشدار باتري

در صورتي كه سمعك شما قابليت اعلام هشدار ضعيف شدن باتري را داشته باشد شنوايي شناس مي تواند اين ويژگي را براي شما فعال كند. در اين حالت زماني كه ولتاژ باتري سمعك ضعيف شود از سمعك صداي بوق شنيده مي شود. شما بايد باتري سمعك را هرچه سريع تر تعويض نمائيد. در غير اين صورت پس از چند دقیقه سمعك خاموش مي شود.

نكته: زمان دقيق بين صداي اول (ولتاژ ضعيف) و صداي دوم (خاموش شدن) سمعك تا حد زيادي به ميزان صداي موجود در محيط و نوع باتري بستگي دارد.

گذاشتن و برداشتن سمعك بر اساس دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

سمعك BTE با قالب سفارشي

1. بخش خارجي و نزديك به تيوپ آموزش گذاشتن و برداشتن سمعك قالب را بين انگشت شست و اشاره خود بگيريد.

2 . با دست خود به آرامي قسمتآموزش گذاشتن و برداشتن سمعك كانال قالب را داخل مجراي گوش خود قرار دهيد.

3. قالب را به سمت عقب بچرخانيد. آموزش گذاشتن و برداشتن سمعك با كمك انگشت خود قالب را در جاي مناسب قرار دهيد.

4 . سمعك را در پشت گوش خود آموزش گذاشتن و برداشتن سمعكقرار دهيد.

برای خارج كردن سمعك و قالب

1- سمعك را از پشت گوش خود برداريد.

2- نرمه گوش خود را كمي به سمت پائين بكشيد.

3- قالب را به آرامي از گوش خود بيرون بكشيد.

قالب BTE با تيوب باريك

1- پروب يا قالب سمعک را در كانال گوش خود قرار دهيد.

خارج كردن سمعك و قالب آن2 – به آرامي سمعك را در پشت گوش خود، در موقعيت مناسب قرار دهيد.

خارج كردن سمعك و قالب آن3- بند نگهدارنده را در حفره لاله گوش خود قرار دهيد.

برای خارج كردن سمعك و قالب بر اساس توصیه های دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

1- بند نگهدارنده را از حفره لاله گوش خود خارج نمائيد.

2- سمعك را به آرامي از پشت گوش خود برداريد.

3- تيوب سمعك را گرفته و به آرامي از كانال گوش خود خارج نمائيد.

زماني كه سمعك پشت گوش قرار دارد هرگز قالب را بيرون نكشيد، زيرا اين كار باعث قطع شدن رسيور مي گردد.

 

نكات مفيد دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

در ابتدا ممكن است پذیرای سمعك در گوش خود نباشيد ولي با گذشت زمان و مشاوره با شنوايي شناس به سمعك خود عادت خواهيد كرد. با راهنمایی شنوايي شناس در رابطه با ميزان زمان استفاده از سمعك خود تصميم گيري نمائيد.

در صورتي كه نسبت به سمعك خود آلرژي داشتيد با شنوايي شناس در ميان بگذاريد. مواد قالب ديگري نيز وجود دارند كه شايد نسبت به آنها حساسيت نداشته باشيد.

ممكن است گوش شما نسبت به هر جسم خارجي حساسيت داشته و دچار تحريك جزئي شود. در اين صورت به شنوايي شناس مراجعه نمائيد.

اگر دچار تورم شديد گوش، ترشح، جرم بيش از حد و ساير شرايط غير طبيعي شديد حتماً به شنوايي شناس خود مراجعه فرمائيد.

خاموش/روشن

روشن كردن

باتري را داخل محفظه قرار داده و درب آن را كاملاً ببنديد.

خاموش كردن

برای خاموش نمودن سمعك درب باتري را کمی باز كنيد تاحدي كه باتري با سطح داخلي محفظه اتصالي نداشته باشد. اگر درب آن را بيش از حد باز كنيد ممكن است باتري بيرون بيافتد.

براي افزايش طول عمر باتري زماني كه از سمعك استفاده نميك نيد حتماً آن را خارج نمائيد.
برخي از سيستم ها به گونه اي برنامه ريزي شده اند كه سمعك با چند ثانيه تاخير روشن مي شود Power On Delay بنابراين هنگام قرار دادن سمعك در گوش صداي سوت شنيده نمي شود. همچنين ممكن است شما صداهايي را بشنويد كه بيانگر روشن شدن سمعك مي باشد. شنوایی شناس اين ويژگي ها را براي سمعك شما فعال يا غير فعال ميكند.

تغیير ولوم

سمعك هايي كه داراي ولوم ك نترل چرخشي هستند با استفاده از ولومك نترل مي توانيد ميزان تقويت صداي سمعك را كم يا زياد كنيد. اعداد موجود روي ولومك نترل نشان دهنده تنظيمات ولوم است. با چرخش ولوم كنترل به سمت پائين يا بالا ميزان تقويت كاهش و يا افزايش مي يابد. عدد 4 بيانگر حداكثر و عدد 1 بيانگر حداقل ولوم مي باشد.

تغییر ولوم سمعکاز ولوم سمعك Destiny 1200 Power Plus عاوه بر كاهش و افزايش بلندي صدا، مي توان برای خاموش و روشن نمودن سمعك نيز استفاده كرد. به منظور خاموش نمودن سمعك ولوم كنترل را تا آخرين حد ممكن به سمت پايين و برای روشن نمودن سمعك ولوم كنترل را تا آخرين حد ممكن به سمت بالا بچرخانيد تا كليك را زير انگشت خود احساس نمائيد.

سمعك هايي كه ولوم كنترل لمسي دارند
در صورتي كه ولوم كنترل سمعك شما به صورت صفحه اي و لمسي باشد، شنوایی شناس تنظيمات لازم را اعمال ميكند. وی مي تواند صفحه لمسي سمعك را به صورت يكي از موارد زير تنظيم كرده باشد:

تغيير بلندي صدا از طريق كشيدن انگشت روي صفحه

در اين حالت با كشيدن انگشت از بالا به پائين، صدا كاهش و با كشيدن انگشت از پائين به بالا صدا افزايش مي يابد. هر حركت باعث افزايش و يا كاهش يك درجه مي شود. تا رسيدن به بلندي مطلوب صدا، مي توانيد اين حرکت را تكرار كنيد.
تغيير بلندي صدا تنها با ضربه زدن روي صفحه
در اين حالت هر قسمتي از صفحه سمعك اصفهان را كه با سر انگشت خود لمس و رها كنيد، صدا نسبت به قبل كاهش مي يابد. برای افزايش بلندي صدا ابتدا اين حركت را آنقدر تكرار كنيد تا به سطح حداقل برسد، وقتي مجدداً صفحه را لمس كنيد صدا يك درجه افزايش مي يابد تا به حداكثر برسد.

تغيير برنامه با ضربه زدن روي صفحه دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

در اين حالت با لمس و ضربه زدن روي هر بخش از صفحه لمسي، برنامه سمعك تغيير ميكند. شنوایی شناس مي تواند تا 4 برنامه را براي سمعك فعال كند. با لمس صفحه، برنامه تغيير ميكند (مثلاً از1 به 2) و صداي پيام هشدار به صورت بوق و يا گفتار تو -Two شنيده مي شود.
تغيير ولوم به صورت كشيدن انگشت و تغیير برنامه به صورت ضربه زدن روي صفحه

ممكن است صفحه سمعك به گونه اي تنظيم شده باشد كه از طريق آن هم بتوانيد بلندي صدا را كم یا زياد كنيد و هم برنامه را تغیير دهيد. بنابراين با كشيدن انگشت خود روي صفحه، بلندي
تغيير ميكند و با ضربه زدن روي صفحه حافظه سمعك تغيير ميكند.

ولوم کنترل اتوماتیک
شنوایی شناس صداي سمعك را در ولوم خاصی تنظیم کرده است. اگر صداها بسیار بلند و یا بسیار آهسته هستند، لطفاً برای مشاوره و یا اصلاح با شنوایی شناس تماس بگیرید.

تغیير برنامه سمعک بر اساس دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

سمعك پشت گوش تغیير برنامه سمعک مي تواند براي 4 محيط صوتي مختلف تنظيم شده باشد. با بستن درب باتري و روشن شدن سمعك، برنامه 1(برنامه نرمال) فعال مي شود. براي فعال كردن و دست يابي به ساير برنامه ها دکمه تغيير برنامه را فشار دهيد. زماني كه برنامه سمعك تغيير ميكند ممكن است شما صداي پيام هشدار را به صورت بوق و يا گفتار بشنويد.
براي مثال صداي 2 بوق، نشان دهنده فعال شدن حافظه 2 مي باشد.
شنوایی شناس بر اساس شيوه زندگي و نيازهاي شما هر حافظه را براي محيط خاصي تعريف ميكند.

ميكروفون هاي جهت دار

ممكن است سمعك شما مجهز به م كيروفون جهت دار باشد. اين میکروفون باعث افزايش درك گفتار در محيط هاي پر صدا مثل رس

 دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

توران، مهماني و … ميكروفون هاي جهت دار برای سمعکمي شود. در صورتي كه سمعك شما داراي میکروفون جهت دار باشد شنوایی شناس مي تواند تنظيمات آن را به گونه اي تنظیم كند كه فعال شدن میکروفون جهت دار يا به صورت دستي (با فشار دادن دگمه تغیير برنامه) و يا به صورت اتوماتيك قابل

دسترسي باشد. سمعك دائماً در حال بررسي محيط مي باشد و به صورت اتوماتيك مناسب ترين حالت براي بهبود و وضوح درك گفتار را فعال ميكند و صداهايي كه

از رو به رو مي آيند بهتر شنيده مي شوند. در حالي كه اصواتي كه از كنار يا پشت سر شنيده مي شوند كاهش مي يابد. در صورتي كه از حالت میکروفون جهت دار استفاده مي نمائيد بايد به طور مستقيم رو به روي فرد گوينده قرار بگيريد.

استفاده از تلفن

در صورتي كه سمعك شما بيش از 1 حافظه داشته باشد قابليت سازگاري با تلفن را دارد و در نتيجه باعث بهبود مكالمات تلفني شما مي گردد. براي اين منظور گوشي تلفن يا موبايل خود را بدون آن كه خيلي به گوش بچسبد مقابل گوش قرار دهيد. در اين24 حالت برنامه اتوماتيك تلفن فعال مي شود و احتمالاً صداي پيام هشدار را خواهيد شنيد.

در صورتي كه سمعك BTE شما قابليت پاسخ دهي اتوماتيك به تلفن را ندارد بايد با استفاده از دگمه تغ يير حافظه، برنامه تلفن سمعك را فعال نمائيد و گوشي را در همان حالت نگه داريد. اگر گوشي تلفن خيلي به سمعك نزديك شود صداي سوت مانندي از سمعك شنيده خواهد شد كه به آن فيدبك گفته مي شود. در چنين حالتي زاويه گوشي تلفن را اندكي تغيير داده و در فاصله 3- 2 سانتي متري گوش قرار دهيد.

نكته: در صورتي كه هنگام استفاده از تلفن سيستم پاسخ دهي اتوماتیک سمعك شما فعال نمي شود به شنوایی شناس مراجعه فرمائيد. او يك آهن رباي كوچك در اختيار شما قرار مي دهد كه با قرار دادن آن روي گوشي تلفن، سيستم پاسخ دهي تلفن سمعك شما به طور اتوماتیک فعال مي شود.

ورودي مستقيم صوتي اف ام با استفاده از دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

سمعك BTE قابليت اتصال به ورودي مستقيم صوتي DAI را دارد. مي توانيد از طريق سمعك خود با ساير وسايل صوتي مثل سيستم بي سيم FM، راديو، كامپيوتر، MP3 ، يا ساير تجهيزات صوتي ارتباط برقرار نمایید. زماني كه صداي محيط و يا فاصله گوينده از شما زياد است با استفاده از DAI کیفیت صدا افزايش و ارتباط تان بهبود مي يابد.

25 براي استفاده از DAI بايد قطعه DAI را به انتهاي سمعک پشت گوشی متصل كنيد )صداي تق بدهد زماني كه كنترل DAI را خلاف26جهت عقربه ساعت بچرخانيد بهره DAI افزايش مي يابد تصویر 1، 2و 3.27
زماني كه قطعه DAI به سمعك متصل باشد، حافظه تلفن كويل سمعك تنها از طريق فشار دادن دگمه حافظه فعال مي شود.

به منظور جدا كردن قطعه DAI سمعك را در يك دست و DAI را28
در دست ديگر گرفته و به آرامي به قسمت زير DAI فشار آورده و محل
اتصال اين دو را خم نمائيد تصویر 4

صدای سوت

فيدبك زماني رخ مي دهد كه اصوات تقويت يافته توسط سمعك از كانال گوش خارج شده و مجدداً به میکروفون سمعك باز گردد.
سمعك هایی با داشتن تكنولوژي ديجيتالي پيشرفته، فيدبك را به بهترين نحوه ممكن از بين مي برد. در صورتي كه پس از قرار گرفتن صحيح سمعك در گوش و تنظيم مناسب ولوم باز هم صداي فيدبك شنيده مي شود به شنوایی شناس مراجعه فرمائيد.

مراقبت از سمعک دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی
سمعك يك جسم بسيار ظريف است و نياز به مراقبت ويژه دارد. گرما،رطوبت و ورود مواد خارجي باعث آسيب به آن مي شود. در صورتي كه از سمعك بخوبي نگهداري كنيد كارايي و طول عمر آن افزايش خواهد يافت.

تميز كردن قالب هاي سفارشي بر اساس دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

برای نظافت، قالب را از سمعك جدا كنيد.

29 با استفاده از پارچه نرم و مرطوب قالب را تميز كنيد.

30 به منظور شستن قالب از آب صابوني گرم استفاده كنيد. قبل از شستن قالب حتماً بايد سمعك را
31
جدا كنيد و اجازه ندهيد هيچ گونه رطوبتي به سمعك برسد.

پس از خشك شدن قالب، آن را به سمعك متصل نمائيد.

تميز كردن قالب سفارشي يا پروب نرم با تیوب باریک

برای نظافت حتماً بايد قالب يا پروب را از سمعك جدا كنيد.

نكته: پروب و تيوب سمعكتان را هر 8 – 6 هفته يك بار تعويض نمائيد.

براي جدا كردن تيوب از سمعك ابتدا دماغه مخروطی شکل را به آرامی بچرخانید. مراقب باشيد كه تيوب را به سمت سمعك فشار ندهيد.قسمت ضخيم تر تيوب محل اتصال تيوب با بند محافظ را گرفته و قالب سفارشي يا پروب را به آرامي از تيوب جدا كنيد.

جرم موجود در تيوب را بايد خارج كنيد. براي اين كار ابتدا تيوب را از سمعک جدا كرده انتهاي Wax Reamer (وسيله مخصوص اينكار) را داخل دماغه مخروطي شكل قرار داده و به سمت جلو فشار داده و خارج كنيد.

سمعك را هر روز تميز کنید.

هيچ گاه سمعك را با دستان آلوده لمس نكنيد. بهتر است نظافت سمعك و تعويض باتري را پشت ميز انجام دهيد تا از افتادن آن جلوگيري شود.

نگهداری از سمعک بر اساس دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

هيچ گاه از آب، الكل و ساير محصولات شوينده برای تمیز کردن سمعک استفاده ننمائيد.

هيچ گاه قطعات سمعك را از هم جدا ننموده و يا داخل سمعك وسيله اضافي فرو نکنید.

اگر سمعك شما وكس گارد دارد نحوه استفاده از آن را از شنوایی شناس بياموزيد.

 

هنگام استفاده از اسپري مو،اسپري رنگ و ساير اسپري هاي چسبنده سمعك را از گوش خودخارج نمائيد. زيرا اين مواد باعث مسدود شدن دهانه میکروفن و درنتيجه آسيب به سمعك مي شود.

سمعك خود را در جاي امن،خشك و دور از گرما و تابش مستقيم خورشيد قراردهيد.

زماني كه از سمعك استفاده نميك نيد آن را خاموش نموده و درب باتري را باز نگه داريد.

سمعك را در جايي قرار دهيد كه بتوانيد براحتي پيدا كنيد.

 

سمعك را دور از دسترس اطفال وحيوانات خانگي قرار دهيد.

از ورود آب به سمعك يا مرطوب شدن آن جلوگيري نمائيد.

ممكن است قبل از دوش گرفتن فراموش كنيد كه سمعك را از گوشتان خارج نمائيد، لذا حتماً مراقب باشيد.

عادت كنيد هميشه پيش از شنا و دوش گرفتن گوش هاي خودرا بررسي كنيد. همچنين قبل از شستن لباس هايتان، جيب هايتان را خوب بررسي نمائيد.

 

در صورتي كه سمعك شما خيس شد سريعاً باتري ها را خارج نموده، سمعك را روي يك حوله خشك و در جاي امن قرار دهيد، درب باتري را به مدت يك روز باز نگه داريد تا سمعك خشك شود.

هيچ گاه سعي نكنيد براي خشك كردن سمعك از مايكروويو، اجاق گاز و يا سشوار استفاده نمائيد.

چنانچه ترشح از گوش، جرم فشرده گوش، واكنش هاي شديد و ساير نشانه هاي غير طبيعي را در گوش خود احساس كرديد سريعاً به پزشك مراجعه فرمائيد.

احساس درد در داخل يا اطراف گوش مي تواند به دليل فشار قالببه بخش حساس گوش باشد. شنوایی شناس اين مشكل را براحتي با صيقل دادن قالب رفع مي نمايد.

خدمات و تعمير سمعک بر اساس دفترچه راهنمای سمعک پشت گوشی

اگر سمعك شما به هر دليلي بدرستي كار نميکند به هيچ عنوان خودتان اقدام به تعمير آن ننمائيد. اين كار نه تنها باعث از بين رفتن گارانتي و بيمه نامه، بلكه باعث آسيب جدي به سمعك مي گردد. چنانچه سمعك كار نميك ند و يا داراي اشكال است با متخصصان ما تماس بگیرید شايد راه حل مناسب را بيابيد. در صورتي كه مشكل سمعك حل نشد، با شنوایی شناس خود تماس گرفته و يا به كلينيك وي مراجعه فرمائيد.

آنچه شما بايد انجام دهيد رضايت مندي و سازگاري شما با سمعك به ميزان استفاده شما ازسمعك بستگي دارد. توانايي شما در استفاده از ورودی هاي جديد صوتي روز به روز بهتر مي شود و بنابر اين قادر خواهید بود صداها را بهتر بشنويد و درك كنيد. با اين حال شما نبايد انتظار داشته باشيد كه بتوانيد همه صداها و گفتارها را با كمك سمعك خود بشنويد. زماني كه شروع به استفاده از سمعك می کنید قادر به شنيدن صداهايي مي شويد كه مدتي آنها را نشنيده بوديد. حس می کنید سر و صداي محيط بسيار بلند است.

در حالي كه اين سر و صدا هميشه وجود داشته است ولي شما به علت كم شنوايي تان متوجه اين سر و صداها نمي شديد. به خاطر داشته باشيد مدت زماني طول می کشد تا خود را با تغییرات ايجاد شده منطبق كنيد و در اين راه شما بايد صبر، حوصله و تمرين داشته باشيد. به اين ترتيب با مرور زمان شما به صداهاي جديد عادت كرده و از سمعك تان لذت خواهید برد.

شنوايي تنها بخشي از سيستم افكار، ايده ها و احساسات شما است. علاوه بر اين لب خواني، حالات صورت و رفتارها به شما كمك می کند تا آنچه را كه از طريق شنوايي ممكن است نشنويد با استفاده از اين علائم درك كنيد،

برخي از اين رفتارهاي جبراني براي درك كلام گوينده شامل موارد زير مي باشد:

به گوينده نزديك تر شويد.

عواملي كه باعث حواس پرتي و ايجاد سر و صدا مي شوند را كاهش دهيد. براي مثال شستن ظروف در حين مكالمه باعث كاهش درك،حتي براي افراد سالم مي شود.نکات کاربردی و ساده ارتباطی در محيط هاي متفاوت:

مناسب ترين و ساكت ترين مكان را براي گفتگو انتخاب كنيد

خواسته هايتان را به افراد بگوييد، به ياد داشته باشيد بيشتر افراد شمارا نمي شناسند و از کم شنوایی شما آگاهی ندارند.آنچه خانواده و دوستان شما بايد انجام دهند برخي افراد مشكل شنوايي را يك مسئله شخصي مي دانند و گمان مي كنند خودشان به تنهايي از پس مشكلات و عواقب آن بر مي آيند.دقت كنيد مكالمات و ارتباطات هميشه بين چند نفر انجام مي شود.حمايت دوستان و خانواده در روند بهتر شنيدن شما و درك محاورات بسياراهميت دارد.

از آن ها بخواهيد كه: قبل از شروع صحبت توجه شما را جلب كنند. بطور واضح و طبيعي صحبت كنند. گفتار سريع و بلند درك رامشكل تر می کند. براي بيان منظورشان به جاي تكرار كلمات از واژگان مترادف استفادهكنند. فهم كلمات مختلف و هم معني راحت تر است.

هنگام صحبت در اتاق هاي آرام به شما نگاه كنند و يا رو به رويتان بنشينند.
عواملي كه باعث حواس پرتي حين مكالمه مي شود را كاهش دهند (مثل صداي راديو و تلويزيون).

با دهان پر صحبت نكنند وهنگام صحبت كردن دهانشان را نپوشانند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اطلاعات تماستماس فوریمحصولاتنوبت دهی